கனவு

பசிக்கிறது. திங்க ஒன்றுமில்லை. பசியோடு சேர்த்து வயிற்றில் இருந்து கிளம்பிய பயத்தை போக்க அம்மாவின் புடவை தலைப்பு தேவைப்பட்டது. பற்றிக்கொண்டேன். எங்கெங்கோ பறந்து சென்ற எண்ணங்கள்..அழுதுக்கொண்டே இருக்கும் பிள்ளையின் சத்தம், எதையோ பெரிதாக தொலைத்து விட்ட தவிப்பு, தொலைவில் கேட்கும் குண்டு சத்தம். கூடவே தடதடவென ஓடும் பூட்ஸ் கால்கள். அப்படியே தூங்கிப்போனேன். இது கனவாக இராதா என்ற ஏக்கத்துடன்.
——-
இறைவா! பசியிலும் துக்கத்திலும் வாடும் என் இலங்கை சகோதர சகோதரிகளுக்கு சீக்கிரம் அமைதி என்னும் அருட்கொடையை அளிப்பாயாக.  ஆமீன்

——

Advertisements

5 Responses to “கனவு”

 1. Ela Says:

  It’s terrible isn’t?…that our own people are struggling to survive and being treated as somethings less than humans…and we all here powerless to do anything….i too wish that all this mess comes to an end and hopefully those people will have their peace long awaited..becoz everybody deserves a decent live!

 2. N.V.Prashanth Says:

  Beautiful! Well written!

  I was telling my room mate that if there is any thing that the Tigers want to do to Tamils it is to stop fighting war with SL. For heaen’s sake, they should stop hiding under the human cover… cos the innocents are getting killed to save these tigers!

  I was in Ramnad whilst my dad was working there in collector office… A visit to mandapam camp can move even the hardest of hearts!

 3. The Victorious Says:

  Yes sis, it is terrible to the core. Imagine them suffering for no fault of theirs! We can only pray and hope that they get the most precious thing-peace!!

  Thanks Prashanth. In TN, supporting innocent Tamils equals supporting LTTE. They are one of the most dangerous terrorist groups in the world and i also read somewhere that they are ones to have pioneered the ‘art’ of suicide bombing in South Asia. I really doubt if they had anything good to do for the people.

  My extended relatives are also affected by the LTTE, despite being Tamils. They occupied the hotel which they owned and drove them away at the gun point. The once well to do family is now suffering. This is just a tiny drop in an ocean.

  Oh you’ve been to the camp? hmmm. let us hope for peace!

 4. Brother in Islam Says:

  Good work !

  Actually claiming that LTTE fight for the Tamils is a big misconception. They are a racist organisation. If you look at the kind of atrocities they have perpetrated against the Tamil speaking Muslims of Sri Lanka , Saddam Hussain will pale into insignificance. They bombed masjids and stormed into houses with women and children and perpetrated all kinds of shameful misdemeanours , may Allah’s curse be upon them till Qayamah and may Allah grant them the worst of levels in Jahannam.

  Its an irony that LTTE is dubbed ‘saviour’ of Tamils and all the ‘Dhamil’ orgs in TN blindly support it not knowing the ground realities of SL .

  No self respecting human can support LTTE as a harbinger of Tamil Eelam when the twisted demographic statistics they have excludes Muslims from a Tamil identity.

  Inshallah may ALlah make it easy for the Muslims of Tamil origin in SL and grant them peace.

  Rabbana Taqabbal minna innaka antha thawaburraheem !!

 5. Victorious Says:

  Jazakallah, brother in Islam.

  I know. I have seen the pictures of their massacre in the mosques. It is seriously heart wrenching.

  The case of the Tamil speaking Muslims of Sri Lanka is sadder than that of the Tamils in general. They are caught between the Sinhalese army and the LTTE.

  May Allah swt make it easy for all the innocent souls who suffer for no fault of theirs! Aaameen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: